ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm
Fire Alarm Systems ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้       จากสุภาษิตโบราณที่ว่า ขโมยขึ้น 10 ครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียว ยังคงมีความจริงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีตึกสูงจำนวนมากที่ยังขาดระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm, Fire alarm systems อาจเป็นเพราะหลายคนมองว่า ยังไม่มีความจำเป็น ต้องติดตั้งระบบ Fire Alarm, Fire alarm Systems หรือติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์เตือนภัยเล็กน้อย เช่น Manual Switch และ กระดิ่ง Bell เพื่อส่งเสียงเตือนภัยเมื่อมีคนมากด หรือดึง Manual Switch ก็พอแล้ว ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง        ท่านลองคิดดูซิว่า หากอาคารสูงของท่านเกิดอัคคีภัย การสูญเสียอย่างมหาศาล จะต้องเกิดขึ้นอบ่างแน่นอน อย่างแรก อาคารสูงของท่าน ที่มีมูลค่าหลักสิบล้าน ร้อยล้าน หรือ พันล้านบาท ขึ้นอยู่กับความสูง ความหรูหราของการตกแต่งภายใน ต้องมาวอดวายกับอัคคีภัย และสิ่งที่สำคัญที่สุด นอกจากอาคารสูงของท่านแล้ว คนที่อยูในอาคารสูงเหล่านั้น จะต้องมีคนตาย พิการ มากน้อยแค่ไหน ใครจะรับผิดชอบกับชีวิตของคนเหล่านี้ ท่านอาจจะต้องเสียใจในที่สุดในชีวิตก็ได้        ติดตั้งระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ Fire Alarm, Fire alarm Systems เถอะครับ ติดตั้งระบบให้สมบูรณ์ แบบตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่าน        ระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ Fire Alarm , Firealarm Systems ที่สมบรูณ์แบบอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ เหล่านี้       1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) ซึ่งจะติดตั้งอยู่ทั่วไปภายในอาคาร เช่นทางเดิน, ห้องนอน, หรือทุกพื้นที่ที่มีการใช้สอยอยู่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วส่งสัญญานไปให้ระบบ Fire Alarm, Fire Alarm Systems ทราบแล้วสั่งให้กระดิ่งแจ้งเตือนภัยดังทั่วอาคาร หรือตามที่ระบบกำหนด         2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่นห้องครัว ห้องทำอาหารเป็นต้น อุปกรณ์จะตรวจเช็คความร้อนในพื้นที่ที่ควบคุม หากมีอุณภูมิความร้อนสูงถึงจุดที่ไม่ปลอดภัย ก็จะส่งสัญญานไปให้ระบบ Fire Alarm, Fire Alarm Systems สั่งให้กระดิ่งเตือนภัยสั่งให้กระดิ่งดังทั่วอาคาร หรือตามที่ระบบกำหนด         3. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือกด หรือ ทั้งดึงทั้งกด (Manual Push-Pull Station) ปกติจะติดตั้งบริเวณ ทางเข้า-ออกของอาคาร ติดตั้งใช้เพื่อให้บุคคลผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งให้ระบบ Fire Alarm, Fire Alarm Systems สั่งการให้กระดิ่งไฟฟ้า แจ้งเตือนภัยเสียงดังทั้งอาคารหรือตามที่ระบบกำหนด         4. กระดิ่งไฟฟ้า (Bell) โดยปกติติดตั้งอยู่ใกล้ๆกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ และติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก และต้องส่งเสียงดังทั่วอาคารอย่างชัดเจน         5. แผงแสดงโซนที่เกิดเพลิงไหม้ (Annunciator) จะติดตั้งภายในห้องรักษาความปลอดภัยโดยแสดงเป็น แผงหลอดไฟแสดงเป็นหมายเลขโซนที่เกิดอัคคีภัย หรือออกแบบเป็นแผนฝังของอาคารในแต่ละชั้น แล้วติดตั้งหลอดไฟ เพื่อแสดงพื้นที่ ที่เกิดเพลิงไหม้ (Ghaphiic Annuciator)           ระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ Fire Alarm , Fire alarm Systems ของ Bosch ไม่แพงอย่างที่คิดครับ หากเทียบกับมูลค่ามหาศาลของทรัพย์สิน และคนมี่อยู่ในอาคารนี้