ระบบกันขโมยประหยัดสุดคุ้ม ECO-One รุ่น HA-816-16

 

กันขโมยชุดสุดคุ้ม ECO-ONE เป็นกันขโมยไร้สายที่น่าใช้ ราคาประหยัด จากความสามารถเกินราคาเหมากับยุคเศรษฐกิจข้างของแพง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายแพง หากท่านไม่สนใจเรื่องยี่ห้อ กันขโมยชุดนี้น่าใช้มากครับ

ประกอบด้วย

1. ตู้ควบคุม (HA-816-16)

ตู้ควบคุม HA-816-16

เป็นระบบกันขโมยบ้านที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบเดินสายและไร้สาย
รอง รับโซนเดินสาย 16 โซน หรือ โซนไร้สาย 16 โซน 16 อุปกรณ์ไร้สาย หรือใช้งานร่วมกันทั้งโซนเดินสายและไร้สายได้ แต่รวมกันไม่เกิน 16 โซน ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ต่อโซน

2. KEY PAD

แสดงโซนตรวจจับเป็นหลอดไฟ LED พร้อมระบุหมายเลขโซน เริ่มตั้งแต่ โซน 1 ถึง โซนที่ 16
มี ปุ่ม ARM - Away Mode, Stay Mode, ปุ่ม Disarm ปิดระบบ และปุ่มสถานะต่างๆของระบบ พร้อมปุ่มกดหมายเลข 0-9,*,#, เพื่อโปรแกรม การใช้งานของระบบ

3. อุปกรณ์ตรวจจับประเภทไร้สาย (Wireless Detector)

แบ่งเป็น 2 ชนิด

HA-302 ชนิดคอนแทคสวิทซ์ (Magnetic Contact Switch)  ใช้ติดตั้งตามวงกบประตูและหน้าต่าง เพื่อตรวจจับการบุกรุกที่เข้ามาทางประตู/หน้าต่าง

HA-812RI ชนิดตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detector)  เป็นตัวตรวจจับโดยใช้คลื่นอินฟาเรด รัศมีทำการ 110 องศา ระยะตรวจจับ 9-18 เมตร ขึ้นอยู่สภาพพื้นที่ติดตั้ง แบตเตอรี่ใช้งานยาวนานมากกว่า 1 ปี

4. อุปกรณ์ตรวจจับชนิดเดินสาย (Wire Detector)

- ชนิดคอนแทคสวิทซ์ (Magnatic Contect Switch) แบ่งเป็น 2 แบบ

HA-RC-35 แบบฝัง บนวงกบประตูหรือหน้าต่าง

HA-MC-35 แบบติดตั้งลอย บนวงกบประตู, หน้าต่าง

HA-MC-56 แบบติดตั้งกับประตูม้วน

 

5. อุปกรณ์ตรวจจับการเคลท่อนไหวชนิดเดินสาย

HA-801W ระยะตรวจจับ 12 เมตร , มุมตรวจจับ 110 องศา (มุมกว้าง)

HA-802C ระยะตรวจจับ 9 เมตร ,มุมตรวจจับ 15 องศา (มุมแคบ)

6. อุปกรณ์ Remote Control (HA-502)

ใช้สำหรับปิด-เปิด ระบบ Away Mode, Stay Mode, Disarm, Panic

7. อุปกรณ์ไซเรน (HA-626)

เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง เมื่อระบบตรวจจับผู้บุกรุกได้ โดยมีระดับความดังของเสียงอยู่ที่ 110 db

8. อุปกรณ์ HORN (HA-402)

เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง เมื่อระบบตรวจจับผู้บุกรุกได้ โดยมีระบดับความดังของเสียงอยู่ที่ 110 db

คุณสมบัติของระบบ

1. เป็นระบบกันขโมยบ้านที่สามารถใช้งาน ได้ทั้งเดินสาย และ ไร้สาย
โซนเดินสายติดตั้งได้สูงสุด 16 โซน
โซนไร้สายติดตั้งได้สูงสุด 16 โซน 16 อุปกรณ์ไร้สาย
โซนเดินสายและไร้สาย สามารถติดตั้งร่วมกันได้ แตใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 16 โซน

2. โปรแกรมระบบต่างๆผ่านอุปกรณ์ Keypad, และสามารถใช้ Keypad ได้สูงสุด 4 ตัว

3. สามารถโปรแกรมระบบให้เป็นการตรวจจับแบบ Away Mode, Stay Mode, 24 Hour, Bypass Zone, Delay Zone

4. สามารถเปิดปิดด้วย Remote Control สูงสุดถึง 5 ตัว

5. มีระบบบันทึกเสียงเพื่อแจ้งเตือน เมื่อมีการตรวจจับผู้บุกรุกความยาวประมาณ 10 วินาที

6. มีระหัสผ่านในการโปรแกรม, เปิด (ARM), ปิด (Disarm) เมื่อต้องการ

7. การเปิด (Arm), (Disarm) ผ่าน Keypad ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

8. สามารถดูโซนที่เกิดจากการบุกรุกได้จาก หลอด LED บน Keypad จะระบุเป็นโซนพร้อมกับหมายเลขกำกับโซนบนหลอด LED

9. มีระบบแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ เมื่อระบบสามารถตรวจจับผู้บุกรุกได้สูงสุดถึง 6 หมายเลข พร้อมเสียงที่บันทึกไว้ภายในระบบความยาว โดยประมาณ 10 วินาที

10. สามารถเปิดปิด (Arm,Disarm) ระบบทางโทรศัพท์ได้

11. เมื่อสายโทรศัพท์ต่ออยู่ที่ระบบถูกตัด หรือไม่มีสัญญานระบบจะแจ้ง Alarm เตือนให้ผู้ใช้ทราบ

12. ระบบตู้ควบคุม HA-816-16 ติดตั้งพร้อมแบตเตอรี่สำรองไปดับชนิดแห้งสามารถสำรองไฟดับได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

13. มีระบบ โซนพิเศษซึ่งสามารถทำงานตรวจจับได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งไว้ต่อกับอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) เพื่อต่ออุปกรณ์ ประเภทตรวจจับควัน หรือ ความร้อน (Smoke detector หรือ Heat Detector)

โปรโมชั่นพิเศษกันขโมยประหยัดสุดคุ้ม

1. ชุดมาตรฐาน (HA-816-16) 1 ชุด ประกอบด้วย

ตู้ควบคุม และ Keypad 1 ชุด (ติดตั้งอยู่ใกล้กัน)
ตังตรวจจับการเคลื่อนไหวไร้สายพร้อมขายึด (HA-812-RI) 2 ตัว
ไซเรนแบบเดินสายติดตั้งภายในบ้าน (HA-402) 1 ตัว
Remote Control (HA-502) 2 ตัว
Battery 12V7A แบตเตอรี่แห้งสำรองไฟดับ 12V 2.8A 1 ก้อน

 

 

ราคาปกติ 16,000 บาท
ราคาพิเศษพร้อมติดตั้งในเขต กทม. และปริมณฑล 10,900 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ชุดประหยัดสุดคุ้ม 1 ประกอบด้วย

ชุดมาตรฐาน 1 ชุด
ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมขายึด (HA-812-RI) 1 ตัว (รวมเป็น 3 ตัว)
ตัวตรวจจับคอนแทคสวิทซ์ไร้สาย (HA-302) 4 ตัว

ราคาปกติ 19,500 บาท

ราคาพิเศษพร้อมติดตั้งในเขต กทม. และปริมณฑล 12,900 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ชุดประหยัดสุดคุ้ม 2 ประกอบด้วย

ชุดมาตรฐาน 1 ชุด
ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวไร้สายพร้อมขายึด (HA-812RI) 2 ตัว (รวมเป็น 4 ตัว)
ตัวตรวจจับคอนแทคสวิทซ์ไร้สาย (HA-302) 10 ตัว

ราคาปกติ 24,900 บาท

ราคาพิเศษพร้อมติดตั้งในเขต กทม. และปริมณฑล 15,900 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ราคาพิเศษ

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยอินฟราเรด(HA-812RI) ราคา    900 บาท จากปกติ 1,350 บาท
อุปกรณ์ตรวจจับการบุรุกเข้าทางประตู/หน้าต่าง(HA-302) ราคา    400 บาท จากปกติ     600 บาท
Wire Siren (HA-626) ราคา    900 บาท จากปกติ 1,350 บาท
Remote Control (HA-502) ราคา    400 บาท จากปกติ     600 บาท
Keypad ราคา 1,000 บาท จากปกติ 1,500 บาท

โดยบริษัทฯ มีช่างผู้ชำนาญงานพร้อมให้คำแนะนำและสำรวจจุดเสี่ยงของที่พักอาศัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านและทำให้ระบบ สามารถติดตั้งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สัญญานกันขโมยบ้านประหยัดสุดคุ้ม จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะคุ้มครองท่านและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง สนใจสินค้าติดต่อ

บริษัท ที.เอส.อาร์.-เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด

68/819-819 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อสายด่วน คุณกิ่งกมล (08-1824-6471)

โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อกันขโมยทุกรุ่นวันนี้ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถผ่อนชำระ 0% ได้ 6 เดือน