กันขโมยบ้าน Bosch CC408,488

กันขโมยบ้าน แบบเดินสาย BOSCH CC408-APR230

 

alt

อุปกรณ์ คุณสมบัติ
CC408-APR230 (Control Panel)
alt
• สามารถแบ่งโซนได้ 8 โซน ซึ่งแต่ละโซนสามารถกำหนดรูปแบบของการตรวจจับได้อิสระ
• สามารถตั้งรูปแบบการทำงานได้เป็น 2 ลักษณะคือ
Stay Mode เป็นการใช้งานเมื่อมีผู้อาศัยหรือใช้งานอยู่ในบริเวณ
Away Mode เป็นการใช้งานเมื่อไม่มีคนอยู่ในบริเวณสถานที่
• สามารถหน่วงเวลาการเข้า-ออกได้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
• สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดระบบอัตโนมัติได้
• สามารถแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ได้ 3 เลขหมาย หากต้องการให้แจ้งเตือนเป็นเสีงพูดที่เรา
อัดไว้ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม (CC888) เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียง สามารถบันทึกได้ 16 วินาที
• หากต้องการสั่งงานแบบไร้สายด้วย remote control ต้องซื้ออุปกรณ์เสริม (WE800E) เป็น
เครื่องรับสัญญาณ (Wireless Receiver) ที่มีความถี่คลื่นวิทยุ 433 MHz
Keypad (แผงกดควบคุม)
alt
เป็นแผงกดควบคุมแบบ 8 โซนพร้อมฝาปิด แผงกดควบคุมจะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดโซน
เมื่อมีสัญญาณเตือนและโซนที่มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น
CP508LW (LCD) CP508W (LED)
สามารถเปิดระบบโดยใช้ปุ่มเดียว
มีแสงไฟสีขาวส่องสว่างด้านหลัง
ใช้ตัวเลขและสัญญลักษณ์ร่วมกัน
สามารถเปิดระบบโดยใช้ปุ่มเดียว
ปุ่มไฟพื้นหลังสำหรับการส่องสว่าง
รวมตัวเลขและข้อความไว้ด้วยกัน
Magnetic Contact Switch (อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง)
altแบบลอย altแบบฝัง ใช้ในการตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่างของผูบุกรุก สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบลอย (M100SW)
และแบบฝัง (M100RW)
Motion Detector (อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว)
Blue Line ISM-BLP1
alt
ISM-BLP-P
alt
ISM-BLD1-P-F1
alt
Mounting Type Wall Wall Wall
Detection Technology PIR PIR PIR
Description PIR Pet Friendly PIR Pet Friendly TriTech®
Passive Infrared Sensor Single Dual Sensor Single Dual Sensor Single Dual Sensor
Microwave Doppler Redar - - Microwave Adaptive Processing
Small Animal Immunity,
Pet Friendly
- 14 Kg. 45 Kg.
Operating Temperature -30° to 49° C -30° to 49° C -30° to 49° C
Coverage / Range 11x11m 11x11m 11x11m
Mounting Height 2.3 to 2.7 m 2.3 to 2.7 m 2.3 to 2.7 m
Signal Processing First Step Processing First Step Processing First Step Processing
Microwave Adaptive Processng

หากสนใจ กันขโมย สัญญาณกันขโมยบ้าน หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โทรสอบถามได้ที่คุณกิ่งกมล บุณยกุลโรจน์

โทร.08-1824-6471, 02-528-0383 กด 1

ท่านสามารถ Download แคตาล็อคได้ที่นี่

โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อกันขโมยทุกรุ่นวันนี้ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถผ่อนชำระ 0% ได้ 6 เดือน

และท่านสามารถซื้อ Video Doorphone ได้ในราคาพิเศษสุดๆ