ตู้สาขาโทรศัพท์

นนทบุรี
Nonthaburi Thailand

02 528 0383
sales@tsr.in.th

ข่าวสาร

Written by Super User

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่นต่างๆ 

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่นต่างๆ ที่อยู่ในตลาดบ้านเรา ขอสรุปคุณสมบัติ ขนาดรองรับสายนอก สายภายในดังนี้

1. ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่น NEC SL-2100 ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX รุ่นนี้ เป็นขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เล็กที่สุด มีจำหน่ายอยู่ออกมาแทนตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL-1000 ที่ตกรุ่นไปแล้ว โดยมีคุณสมบัติของระบบ เริ่มต้น 3 สายนอก 8 สายภายใน รองรับภายใน Analog ได้สูงสุด 96 สายภายในและ สายนอกสูงสุด 36 สายนอก รายละเอียดคลิกตามลิ้งค์ด้านล่าง

2. ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX NEC รุ่น NEC SV-9100 เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ขนาดกลางของ NEC โดยรองรับสายภายในได้สูงสุด 896 เลขหมาย หรือสายภายในแบบ IP ได้ 896 เลขหมาย โดยสรุปรวมกันทั้งสายภายในแบบ Analog และ IP ไม่เกิน 896 เลขหมาย รายละเอียดคลิกตามลิ้งค์ด้านล่าง