โปรโมชั่นพิเศษ

1. ค่าบริการทำสัญญาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ เรื่มต้นที่ 7,XXX บาทต่อปี

2. SIMBOX สำหรับใส่ SIM มือถือแบบบุฟเฟ่ต์ เริ่มต้นที่ 3,XXX บาท / เลขหมาย

3. SIM มือถือแบบบุฟเฟต์ โทร 8:00-18:00 เริ่มต้นที่ 5XX บาท / เลขหมาย

ติดต่อเรา Contact us

 

LINE ID : @tsrtelecom

มี @ นำหน้าด้วยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ยินดีรับบัตรเครดิต

KBankCredit

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger System)

             ในภาวะการแข่งขันธุระกิจในปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อมสูงสุดย่อมได้เปรียบคู่แข่งในทุกกรณี ความพร้อมในกาบริหารงานเป็นปัจจัยที่สำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจประสพผลสำเร็จ

             ธุระกิจที่มีการติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์บ่อยๆ เช่นธุรกิจการจองห้องพักโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานเหล่านั้น ต้องได้รับการพัฒนาฝึกอบรม การสนทนาโต้ตอบลูกค้าอย่างมีระบบ แบบแผน และสร้างความประทับใจในการติดต่อธุรกิจด้วย เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง

             เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเหล่านี้ อย่างหนึ่งคือ เครื่องบันทึกเสียงการสนทนา ทางโทรศัพท์ (Voice Logger System)

            - เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) สำคัญอย่างไร

           ความสำคัญของเครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ก็คือผู้บริหารสามารถทราบข้อเท็จจริง จากถ้อยคำการสนทนาของเจ้าหน้าที่ พนักงานขายกับลูกค้า ว่ามีความสุภาพอ่อนน้อม เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท หรือไม่ ให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าหรือไม่ มีสิ่งที่แก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อบริษัทและมีการซื้อขาย ติดต่อธุรกิจ อย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดไป

            - เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) มีกี่ประเภทและจะเลือกให้เหมาะแก่ธุรกิจได้อย่างไร

 เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) แบ่งตามใช้งานได้ 5 ประเภทดังนี้

1. Voice Logger ชนิดที่ต่อกับ Port USB ของคอมพิวเตอร์

              เป็นเครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิดที่ต้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ท USB โดยต้องต่อเชื่อมอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บันทึกตลอดเวลาของการบันทึกเสียง หรือตลอดเวลาของการใช้งาน

บริษัทนำเข้ามาจำหน่าย 3 รุ่น ขนาด 4 เลขหมาย 8 เลขหมาย และ 16 เลขหมายตามลำดับดังนี้

              รุ่น USBVL -6104 เป็นเครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ขนาด 4 เลขหมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

              รุ่น USBVL -6108 เป็นเครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ขนาด 8 เลขหมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

              รุ่น USBVL -6116 เป็นเครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ขนาด 16 เลขหมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

2. Voice Logger box ที่ต่ออยู่ในระบบเครือข่าย (Lan Network)

             เป็นเครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิดที่ต่ออยู่ในระบบเครือข่าย (Lan) โดยต้องมีการกำหนด IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องบันทึกเสียง (Voice Logger) ในระบบเครือข่ายด้วย ไฟล์เสียงจะถูกบันทึกลงไปบน Harddisk ของเครืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดไว้

             เครื่องบันทึกเสียงสนทนา (Voice Logger) แบ่งเป็น 2 รุ่นดังนี้

             1. LDVL 404 เป็นเครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) ขนาด 4 เลขหมาย (Analog) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

             2. LDVL 408 เป็นเครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) ขนาด 8 เลขหมาย (Analog) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ข้อดีของเครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) นี้สามารถต่อเพิ่มเข้าไปในเครือข่าย (Lan) ได้สูงสุด 120 เลขหมาย (Analog) โดยใช้โปรแกรมการจัดการเครื่องบันทึกการสนทนา (Voice Logger) เพียงชุดเดียวเท่านั้น

3. Voice Logger ชนิด Stand Alone

             เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิดนี้ จะมีหน่วยความจำที่บันทึกเสียงในเครื่อง โดยหน่วยความจำที่ว่าจะเป็น SD Card หรือ Hard disk ขนาด 500GB ขึ้นอยู่กับรุ่นการใช้งาน เครื่องบันทึกเสียง Voice Logger) ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องมี คอมพิวเตอรืต่อพ่วงอยู่ แต่ต้องติดตั้งในระบบเครือข่าย การค้นหาและการฟังเสียงที่ถูกบันทึกทำได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ท เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกชนิดนี้สามารถติดตั้งอยู่ในระบบเครือข่ายได้หลาย Unit โดยใช้โปรแกรมการจัดการเพียงชุดเดียวเท่านั้น

             เครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) ชนิดนี้แบ่งเป็น 3 รุ่น

            1. SAVL304 เป็นรุ่นขนาด 4 เลขหมาย (Analog) รายละเอียดคลิกที่นี่

            2. SAVL308 เป็นรุ่นขนาด 8 เลขหมาย (Analog) รายละเอียดคลิกที่นี่

            3. SAVL316 เป็นรุ่นขนาด 16 เลขหมาย (Analog) รายละเอียดคลิกที่นี่

4. Voice Logger ชนิด PCI Call Logger Card

           เครื่องบันทึกการสนทนาของโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิด PCI Call Logger Card เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ใช้ PCI Card ใส่เข้าไปที่ PC Computer ที่ต้องการให้บันทึกเสียงโดยใช้โปรแกรมจัดการที่ลงไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ

           PCI Call Logger card แบ่งเป็น 2 แบบ

          1. PCI CPU Compression ใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป มี 2 ขนาดคือ

               ขนาด 8 เลขหมาย (Analog) PCIVL 3108 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

               ขนาด 16 เลขหมาย (Analog) PCIVL 3116 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

          2. PCI Hardware Compression Card ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี PCI Slot จำนวนมาก (Industrial PC) มี 2 ขนาดเช่นกันคือ

              ขนาด 8 เลขหมาย (Analog) PCIVL8108 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

              ขนาด 16 เลขหมาย (Analog) PCIVL8116 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

 

 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ 02-528-0383 -7

 

 

Address

T.S.R.-Telecom Systems
14 Ratthanathibet 28 Road,
Bangkasor, Mueangnonthaburi
Nonthaburi 11000 , Thailand

ที่อยู่บริษัท

ที.เอส.อาร์.-เทเลคอม ซีสเท็มส์
14 ถ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อเรา

จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00
Tel:  02 528 0383
Email: sales@tsr.co.th

Line ID : @tsrtelecom

แผนที่บริษัทคลิกที่นี่

 

RocketTheme Joomla Templates